Taking too long? Close loading screen.

Arhive

MEDIU ȘI SUSTENABILITATE

Care este problema?

”Populația crește si pune mai multă presiune pe ecosistemele Pământului, care ne oferă hrana pe care o consumăm și resursele naturale pe care le folosim. Cu actuala noastră „cultura de utilizare și aruncare”, risipim resurse și poluăm mediul.

Planeta nu poate restabili ecosistemele la fel de repede pe cât le degradăm. Dacă toata lumea ar face curațenie dupa sine,  așacum funcționeaza în natură, ar exista numai deșeuri care ar putea după procesare transformate in produse noi. În acest fel, nu ar mai sfarși deseuri nici in oceane si natură.

Previous
Next

'Trebuie să-i învățăm pe copiii nostri, studenții noștri și liderii noștri corporativi și politici, faptele fundamentale ale vieții – că deșeurile unei specii sunt hrana altei specii, că materia circulă continuu prin rețeaua vieții, că energia care conduce ciclurile ecologice curge din soare, că diversitatea asigură rezistența și ( așa cum sugerează Lynn Margulis și Dorion Sagan) că viața, de la începuturile sale acum mai bine de trei miliarde de ani, nu a preluat planeta prin lupta, ci prin networking.'

Fritjof Capra

DE CE APĂ?

Apa este o resursă limitata. Având in vedere schimbările climatice actuale, locurile uscate devin mai uscate, iar locurile umede devin mai umede. Comunitațile suferă de secete sau inundații. Peisajele modificate de om nu pot găzdui precipitații bruște din furtuni si ploi abundente. Consumul de apă devine din ce in ce mai valoros.

Durează intre 15 și 2000 de ani pentru ca apa de ploaie să se scufunde până la straturile inferioare ale Pământului și să obțină calitatea apei potabile. Din păcate, apele subterane din intreaga lume sunt contaminate și poluate de substanțe xxx, care sunt depozitate sub pământ, se scurg sau sunt utilizate pentru pulverizarea chimica.

O altă provocare este ca apa potabilă este utilizată pentru sarcini industriale în care nu este necesară.

DE CE FOLOSIM APĂ POTABILĂ PENTRU SPĂLAREA MAȘINILOR? DE CE FOLOSIM APĂ POTABILĂ PENTRU

A RĂCII MAȘINILE? DE CE FOLOSIM APĂ  POTABILĂ PENTRU CURĂȚARE?

Kilde: SRIP Circular Economy (2020)

CE FACE CLEANTECH AQUA A/S ȘI DE CE?

 

V-ați gandit vreodată dacă este posibil ca natura să ne furnizeze cu mărfuri și resurse naturale și in plus să purifice apa, aerul și solul? Suntem conștienți de responsabilitatea noastră pentru contaminarea corpurilor de apă și, prin urmare, credem că trebuie să ajutăm natura.

În Cleantech Aqua A/S avem mulți ani de experiență în tratarea și reciclarea apelor uzate.De aceea ne dedicăm pe:

  1. Dezvoltare de tehnologii și soluții durabile care nu au impact negativ asupra naturii.
  2. Transformăm apele uzate într-o resursă naturală.

Dezvoltăm sisteme de tratare și reciclare a apelor uzate în raport cu omul, natura și economia. Aplicăm principiile gândirii circulare și proiectăm sistemele astfel încât componentele și materialele la sfârșitul vieții lor să poată fie reciclate, prelucrate și utilizate pentru a realiza un produs nou.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă un plan de abordare a provocărilor cu care ne confruntăm în zilele noastre, de exemplu degradarea mediului, epuizarea resurselor, schimbările climatice, inegalitatea veniturilor, instabilitatea economică.

În 2015, statele membre UN au convenit asupra a 17 obiective care definesc ce putem face noi( persoane fizice, școli, companii, autorități, organizații) pentru a reduce impactul negativ al omului asupra ecosistemelor Pământului și pentru a trăi o viată liniștită și armonioasă.

CU CE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ LUCRĂM ?

Deoarece cele 17 obiective modiale ale ONU sunt cunoscute pentru stabilirea direcției pentru dezvoltarea durabilă, le folosim pentru a vă spune cum contribuim la un viitor mai ecologic. Am selectat patru obiective modiale care sunt direct legate de activitățile noastre.

Anlæggene renser industrispildevand ved forureningskilden (decentral rensning). Hvis der ikke er krav om drikkevand, genbruger anlæggene procesvandet. Udover det er anlæg bygget til at opsamle regnvand og bruge det som tilskudsvand.

• Ved at rense industrispildevand på stedet, beskytter vi miljøet mod forurening med farlige stoffer som sker når spildevand slipper ud mens det bliver transporteret i slamsuger eller rørsystem til kommunalt renseanlæg.

• Ved at rense industrispildevand fra en enkelte fabrik på stedet, mindsker vi forbrug af energi som et kommunalt renseanlæg ellers skal bruge til at rense de komplekse kemiske forbindelser som opstår når forskellige slags industrielt spildevand bliver blandet sammen. Samtidig gør vi det muligt at vandet kan genbruges i virksomheden.

• Ved at genbruge procesvand og anvende regnvand, reducerer vi ubegrundet forbrug af drikkevand til industrielle opgaver og opbevarer resursen til at drikke og andre opgaver som kræver drikkevand.

 

Anlæg er module opbygget og fleksibelt. Det er designet så alt kan skiftes og repareres. Vi tilbyder servicekontrakt for at sikre en god service, at anlæg bliver serviceret rigtigt.

• Ved at designe fleksibelt og servicere anlæggene løbende sikrer vi en stabil drift og dermed længere levetid.

Anlæg er lavet af PE plast, rustfrit og galvaniseret stål. Det er materialer som har levetid på flere årtier og som er genanvendelige. 

• Ved at bygge anlæggene ud af genanvendelige materialer, gør vi det mulig, at delene i slutning af anlæggets levetid kan genanvendes og indgå i produktion af nye varer. Sådan mindsker vi ressourcespild.

Vi er løbende i gang med at teste nye teknologier og udvikle anlæg med online overvågningsprogram, så det bliver nemmere at styre og mere miljøvenlig når spildevandet renses.

• Ved at være innovative og udvikle vores anlæg, bidrager vi til forbedring af eksisterende teknologier og reducering af deres negative påvirkning på både naturen og mennesker.

Defekte dele som skiftes på anlæggene, tager vi retur, hvis de kan repareres, reparerer vi dem og tilbyder dem som renoverede reservedele.

• Ved at reparere og genbruge dele, forlænger vi deres levetid og mindsker dermed forbrug af metaller og stoffer som anlægget er bygget af.

Anlæggene kan serviceres online via et overvågningsprogram.

• Ved at servicere anlæggene online, mindsker vi kørsel til anlægget. Det vil sige at vi reducerer brændstofforbrug og dermed også mængden af udledte CO2 emissioner.

Anlæggene renser spildevandet biologisk ved hjælp af MBBR-teknologien. Det er naturens eget rensesystem. Der tilsættes ikke nogen form for kemi eller andet, kun atmosfærisk luft.

• Ved at anvende MBBR teknologi, sikrer vi at spildevandet renses miljøvenligt og, at rensningsprocessen ikke er kilde til videre forurening andet sted i systemet.

Anlæg renser spildevandet så det kan ledes ud i recipienten.

• Ved at rense spildevandet godt i anlægget inden det udledes til recipient, beskytter vi vores miljø og vandresurser og sikrer, at der ikke slipper skadelige stoffer med spildevandet ud i miljøet.

Hvilken gavn gør genbrug af vand for miljøet og hvor ligger den økonomiske gevinst?

ELLER SKRIV TIL PÅ VIA FORMULAREN.

Scroll to Top