Taking too long? Close loading screen.

Archivy

vaše data
zpracování a ochrana osobních údajů

Naše IT systémy při Vašem vstupu na tuto webovou stránku automaticky shromažďují údaje za účelem vylepšení obsahu, který je zobrazen na stránkách. V případě, že si nepřejete, aby o Vás údaje byly shromažďovány, zvažte smazání cookies (návod, jak na to je zde) a opuštění této webové stránky. Níže je specifikovány, jaké údaje jsou shromažďovány, za jakým účelem a jaké třetí strany k nim mají přístup.   

Cleantech Aqua A/S

Bejlerholm 10, 9400 Nørresundby, Dánsko
Cvr.nr. (IČO): 37703249
Mail: info@cleantechaqua.com
Tlf: +45 2226 3333

Tato webová stránka využívá cookies. Cookies je textový soubor, který se ukládá do Vašeho PC, mobilu a jiných zařízení za účelem Vašeho rozpoznání při příští návštěvě, uložení nastavení, vyhodnocování statistických údajů a přizpůsobení stránek Vašim potřebám. Cookies neobsahují škodlivé soubory jako např. viry.

Je možné cookies odstranit či blokovat. Podívejte se jak na to zde

V případě, že odstraníte nebo zablokujete cookies, reklamy budou vyskakovat častěji a jejich obsah pro Vás bude méně relevantní. Zároveň je možné, že webová stránka nebude fungovat optimálně a některý obsah se nebude zobrazovat.

Osobní údaje jsou všechny druhy informací, které mohou vést k identifikaci Vaší osoby. Určitý druh těchto údajů shromažďujeme a zpracováváme, když navštěvujete tuto webovou stránku. Např. když čtete obsah těchto stránek či, když nás kontaktujete prostřednictvím formuláře.

Naše IT systémy shromažďují a zpracovávají tyto druhy informací: unikátní ID a technické údaje o Vašem PC, tabletu či telefonu, IP adresu, zeměpisnou polohu a jaké stránky navštěvujete.

V případě, že sami souhlasíte se zpracováním a uvedete Vaše údaje, zpracovává se následující: jméno, telefonní čílso, e-mailová adresa.

Zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření, abychom předešli neoprávněnému odstranění, zneužití, zveřejnění, ztrátě a znehodnocení údajů či jiného nakládání, které není v souladu se zákonem.

V případě, že by zde byla šance, že se Vaše údaje dostanou do nebezpečí, budete okamžitě kontaktováni. Vždy můžete požádat o nahlédnutí do údajů, které u nás máte, požádat o jejich opravení či odstranění.

Shromážděné údaje jsou používány za účelem identifikace Vaší osoby a zobrazení obsahu, který je pro Vás pravděpodobně nejrelevantnější.  Dále jsou používány k registraci Vašeho nákupu a plateb, k dodání služeb, které jste poptávali (např. zaslání newsletteru). Mimo to využíváme tyto údaje ke zkvalitnění našich služeb a obsahu této webové stránky.

Máte právo vědět, jaké informace o Vás zpracováváme. Zároveň také můžete pokaždé podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Vždy můžete odvolat souhlas o zpracování údajů o Vaší osobě. V případě, že zpracované údaje o Vaší osobě jsou nesprávné, máte právo na jejich opravu či odstranění. Za tímto účelem se obraťte na mr@cleantechaqua.com. V případě, že byste chtěli podat stížnost na zpracování Vašich osobních údaje, kontaktujte příslušný dohledový orgán.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Přejít nahoru
Scroll to Top