vaše data
zpracování a ochrana osobních údajů

Naše IT systémy při Vašem vstupu na tuto webovou stránku automaticky shromažďují údaje za účelem vylepšení obsahu, který je zobrazen na stránkách. V případě, že si nepřejete, aby o Vás údaje byly shromažďovány, zvažte smazání cookies (návod, jak na to je zde) a opuštění této webové stránky. Níže je specifikovány, jaké údaje jsou shromažďovány, za jakým účelem a jaké třetí strany k nim mají přístup.   

Cleantech Aqua A/S

Bejlerholm 10, 9400 Nørresundby, Dánsko
Cvr.nr. (IČO): 37703249
Mail: info@cleantechaqua.com
Tlf: +45 2226 3333

Tato webová stránka využívá cookies. Cookies je textový soubor, který se ukládá do Vašeho PC, mobilu a jiných zařízení za účelem Vašeho rozpoznání při příští návštěvě, uložení nastavení, vyhodnocování statistických údajů a přizpůsobení stránek Vašim potřebám. Cookies neobsahují škodlivé soubory jako např. viry.

Je možné cookies odstranit či blokovat. Podívejte se jak na to zde

V případě, že odstraníte nebo zablokujete cookies, reklamy budou vyskakovat častěji a jejich obsah pro Vás bude méně relevantní. Zároveň je možné, že webová stránka nebude fungovat optimálně a některý obsah se nebude zobrazovat.

Osobní údaje jsou všechny druhy informací, které mohou vést k identifikaci Vaší osoby. Určitý druh těchto údajů shromažďujeme a zpracováváme, když navštěvujete tuto webovou stránku. Např. když čtete obsah těchto stránek či, když nás kontaktujete prostřednictvím formuláře.

Naše IT systémy shromažďují a zpracovávají tyto druhy informací: unikátní ID a technické údaje o Vašem PC, tabletu či telefonu, IP adresu, zeměpisnou polohu a jaké stránky navštěvujete.

V případě, že sami souhlasíte se zpracováním a uvedete Vaše údaje, zpracovává se následující: jméno, telefonní čílso, e-mailová adresa.

Zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření, abychom předešli neoprávněnému odstranění, zneužití, zveřejnění, ztrátě a znehodnocení údajů či jiného nakládání, které není v souladu se zákonem.

V případě, že by zde byla šance, že se Vaše údaje dostanou do nebezpečí, budete okamžitě kontaktováni. Vždy můžete požádat o nahlédnutí do údajů, které u nás máte, požádat o jejich opravení či odstranění.

Shromážděné údaje jsou používány za účelem identifikace Vaší osoby a zobrazení obsahu, který je pro Vás pravděpodobně nejrelevantnější.  Dále jsou používány k registraci Vašeho nákupu a plateb, k dodání služeb, které jste poptávali (např. zaslání newsletteru). Mimo to využíváme tyto údaje ke zkvalitnění našich služeb a obsahu této webové stránky.

Máte právo vědět, jaké informace o Vás zpracováváme. Zároveň také můžete pokaždé podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Vždy můžete odvolat souhlas o zpracování údajů o Vaší osobě. V případě, že zpracované údaje o Vaší osobě jsou nesprávné, máte právo na jejich opravu či odstranění. Za tímto účelem se obraťte na mr@cleantechaqua.com. V případě, že byste chtěli podat stížnost na zpracování Vašich osobních údaje, kontaktujte příslušný dohledový orgán.

Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.