Taking too long? Close loading screen.

Archivy

doprava

Perfektní mytí vyžaduje perfektní vodu. 

ČOV čistí a recykluje odpadní vodu ke všem účelům v odvětví osobní i nákladní dopravy, např. mytí: osobních aut, autobusů, vlaků, nákladních aut, stavebních strojů, jeřábů, letadel, atd.

Odpadní vody se čistí biologicky, bez chemických prostředků, pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Pro mytí dopravních prostředků přepravujících potraviny a živá zvířata Vám nabízíme ČOV, která upraví odpadní vody než se vypustí do kanalizace/povrchových vod.

PROČ SI POŘÍDIT TENTO SYSTÉM K VAŠÍ MYCÍ HALE?

VYSOKÁ KVALITA RECYKLOVANÉ VODY

Odpadní voda, která prošla čističkou je stejně čirá jako pitná voda. K celému procesu mytí můžete tedy využít pouze recyklovanou vodu a ušetříte za pitnou vodu k oplachu.

Takto kvalitně čistí ČOV odpadní vodu z mytí do nekonečna.

EFEKtivní & úsporné 

ČOV recykluje 100 % odpadní vody, která odtéká sběrným žlabem z mycí haly. Do kanalizace se neodvádí žádná odpadní voda. Pouze v případě, že se do systému přivede více vody než odpovídá ztrátám během mytí.

Do ČOV nemusíte přidávat bakterie. Ty se v  systému rozmnožují samy. ČOV nezapáchá. Díky optimálním podmínkám, které pro bakterie v našich systémech vytváříme, se vyhnete zápachu v hale.

využití dešťové vody

Proč platit za vodu, když dešťová je zadarmo? Ztráty vody v našich ČOV (voda, kterou prostředky z mycí plochy odvezou) jsou nahrazovány dešťovou vodou.

Systém sbírá dešťovou vodu ze střech či z parkovišť. Nádrže na dešťovou vodu stojící venku jsou tepelně izolované

 
 
MINImální údržba

Systém je samočistící, Vy ji čistit nemusíte. Vyžaduje pouze velmi málo pozornosti. Vodu v ČOV nemusíte nikdy měnit.

 
 
mobilní

ČOV je mobilní a dle potřeby ji můžete stěhovat. Celá jednotka se přemisťuje pomocí vysokozdvižného vozíku či jeřábu.

V případě, že byla ČOV v provozu, je nutné z ní před přemístěním vypustit vodu.

méně častý vývoz kalu    &    bez odlučovače ropných látek

Tato  biologická  technologie  čištění odpadních  vod  (MBBR) snižuje  množství kalu až o 80 %. Nemusíte tedy vyvážet kal tak často jako jste to dělali doteď. 

Bakterie likvidují ropné látky, které se do odpadní vody dostanou během mytí. Tato ČOV Vám tedy ušetří problémy s odlučovačem.

 

Celkové úspory výdajů za:

Pitnou vodu

Odvod odpadních vod

Bakterie

Provoz odlučovače ropných látek

Vývoz kalu

Servis

Chemické přípravky

INFORMACE O SYSTÉMECH PRO ODVĚTVÍ DOPRAVY

POPIS SYSTÉMU

Systém je postaven jako mobilní jednotka, jejíž dno je galvanizováním opatřeno proti rezavění. Stěny jednotky jsou tvořeny tepelně izolovanými sandvičovými panely.

Rozměry standardní jednotky jsou 606 x 244 x 259 cm (D x Š x V).

Jednotka obsahuje: bioreaktor, dva nebo čtyři pískové filtry, zásobník a rozvaděč.

Jednotka se stěnami z tepelně izolovaných sandvičových panelů.
Tepelně izolovaná jednotka se stěnami z vlnitého plechu.
Previous slide
Next slide
SCHÉMA SYSTÉMU

Odpadní voda se sběrným žlabem (1) odvádí do sedimentační jímky (2), kde se usazují největší nečistoty jako např. písek a štěrk. Poté přetéká odpadní voda do nádrže s čerpadlem (3), odkud je následně přečerpávána do bioreaktoru (4). V bioreaktoru probíhá samotný proces biologického čištění pomocí technologie MBBR (přečtěte si více o MBBR technologii zde). 

Nacházejí se tam bakterie, které za vhodných podmínek likvidují organický materiál v odpadní vodě. Z bioreaktoru se voda vede přes dva či čtyři pískové filtry (5) (počet záleží na stupni znečištění odúpadní vody), které odstraní i zbylé nečistoty ve vodě. Z filtrů je voda čerpána do zásobníku (6), kde se uchovává do příštího použití. Takto obíhá odpadní/přečištěná voda v systému donekonečna.

Schéma systému čištění a recyklace odpadních vod.
V případě využití dešťové vody

V případě, že se ztráty vody v systému doplňují dešťovou vodou, přečerpává se dešťová voda z nádrže na sběr (7) přímo do zásobníku (6). Dešťová voda se může odvádět i do bioreaktoru, v případě, že by bylo nutné ji před použitím vyčistit.

Dešťová voda kompenzuje ztráty vody v systému, které byly způsobeny odvozem vody z mycí plochy po mytí či vypařením.

Schéma systému čištění a recyklace odpadních vod se sběrem a využitím dešťové vody.
V případě nepřítomnosti podzemních jímek

V případě, že se na místě nenachází podzemní jímky čerpá se odpadní voda ze sběrného žlabu do separátoru písku, který stojí vedle samotné jednotky. Separátor odděluje hrubé částice od odpadní vody, která je následně odváděna do bioreaktoru, kde probíhá její biologické čištění.

TECHNOLOGIE MBBR

K čištění odpadní vody v těchto systémech se používá technologie Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). Odpadní voda je čištěna pomocí bakterií, které žijí na nosičích pohybujících v bioreaktoru. Bakterie likvidují organické znečištění v odpadní vodě.

Je to ten stejný proces čištění jako probíhá v potocích a řekách v přírodě. V systémech se nepoužívají žádné chemikálie ani jiné látky. Do bioreaktoru se vhání pouze kyslík, který zároveň vytváří pohyby odpadní vody, které jsou pro správnou účinnost technologie nezbytné.

Více si o technologii MBBR můžete přečíst zde.

Nosiče, na kterých žijí bakterie.

Dokumenty ke stažení

máte dotazy? Zavolejte nám či kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Přejít nahoru
Scroll to Top