TRANSPORTbranchen

 

En perfekt vask kræver perfekt vand. 

Anlægget renser og genbruger vand til alle formål i transportbranchen, f.eks. vask af: personbiler, tog, bus, lastvogne, kraner, entreprenørbiler, fly, osv.

Vandet renses biologisk med MBBR teknologien. For transport inden for fødevare og levende dyr leverer vi et rensningsanlæg der renser spildevandet inden det ledes væk, eventuelt til recipient.

 
 
 
FLYTBART

Anlægget kan flyttes efter behov. Det løftes med krane eller gaffeltruck. Hvis anlægget har været i drift skal det tømmes for vand før flytning.

 
 
Tilskud af regnvand

Regnvand er gratis. Vandet der trækkes væk under/efter vask erstættes af blødt regnvand.

Anlægget opsamler regnvand fra tage eller overfladevand fra parkeringspladser. Regnvandstanke der står udenfor er isoleret.

 
 
EFEKTIVE & BESPARENDE LØSNING

Anlægget genbruger 100 % af tilført spildevand.

Der udledes ikke spildevand til kloak. Medmindre der tilføres mere vand end der føres væk under vask.

 

 
MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Anlægget er selvrensede og kræver kun meget lidt opmærksomhed. Vandet skal aldrig skiftes.

Du behøver ikke at tilsætte bakterier. De kommer af sig selv. Under optimale konditioner er anlægget lugtfrit så du får bedre arbejdsmiljø i din vaskehal.

 
 
 
 
HØJ KVALITET AF GENBRUGSVANDET

Spildevandet der blev renset i anlægget er lige så klar som drikkevand. Genbrugsvandet er nu klar til at blive brugt igen.

Anlægget renser dit spildevand til det her kvalitet uendeligt.

 
 
FÆRRE tømninger af slamtank    &    uden olieudskiller

Renseteknologien i anlægget reducerer mængden af slam med 80 %. Du skal derfor ikke få tømmet din slamtank så ofte som du plejer.

Anlægget fjerner olie der kommer af under vask. Det vil sige at du undgår alle problemer med olieudskiller.

 

Samlet besparelse

Udgifter til drikkevand
Udledningsafgift på spildevand
Afgifter på tømning og inspektion af olieudskiller
Udgifter på afhenting af slam
Udgifter på kemi

Vi står klar til at hjælpe dig på vej