TRANSPORTbranchen

 

En perfekt vask kræver perfekt vand. 

Anlægget renser og genbruger vand til alle formål i transportbranchen, f.eks. vask af: personbiler, tog, bus, lastvogne, kraner, entreprenørbiler, fly, osv.

Vandet renses biologisk med MBBR teknologien. For transport inden for fødevare og levende dyr leverer vi et rensningsanlæg der renser spildevandet inden det ledes væk, eventuelt til recipient.

HVAD FÅR DU HVIS DU VÆLGER VORES ANLÆG?

 
 
HØJ KVALITET AF GENBRUGSVANDET

Spildevandet der blev renset i anlægget er lige så klar som drikkevand. Genbrugsvandet er nu klar til at blive brugt igen.

Anlægget renser dit spildevand til den her kvalitet uendeligt.

 
 
EFEKTIVE & BESPARENDE LØSNING

Anlægget genbruger 100 % af tilført spildevand.

Der udledes ikke spildevand til kloak. Medmindre der tilføres mere vand end der føres væk under vask.

 

 
 
Tilskud af regnvand

Regnvand er gratis. Vandet der trækkes væk under/efter vask erstættes af blødt regnvand.

Anlægget opsamler regnvand fra taget eller overfladevand fra parkeringspladser. Regnvandstanke der står udenfor er isoleret.

 
MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Anlægget er selvrensede og kræver kun meget lidt opmærksomhed. Vandet skal aldrig skiftes.

Du behøver ikke at tilsætte bakterier. De kommer af sig selv. Under optimale forhold er anlægget lugtfrit så du får bedre arbejdsmiljø i din vaskehal.

 
 
 

 

FLYTBART

Anlægget kan flyttes efter behov. Det løftes med kran eller gaffeltruck. Hvis anlægget har været i drift skal det tømmes for vand før flytning.

 
 
FÆRRE tømninger af slamtank    &    uden olieudskiller

Renseteknologien i anlægget reducerer mængden af slam med 80 %. Du skal derfor ikke tømme din slamtank så ofte som du plejer.

Anlægget fjerner olie der kommer fra vasken. Det vil sige at du undgår alle problemer med olieudskiller.

 

Samlet besparelse

Udgifter til drikkevand
Udledningsafgift på spildevand
Afgifter på tømning og inspektion af olieudskiller
Udgifter på afhenting af slam
Udgifter på kemi

INFO OM ANLÆGGENE TIL TRANSPORTBRANCHEN

BESKRIVELSE AF ANLÆG

Anlægget er bygget på en galvaniseret 20 fods platform og huset er monteret af isolerede sandwichplader.

Anlægs mål som standard er 606 x 244 x 259 cm (L x B x H).

Anlægget indholder: en bioreaktor, to eller fire sandfiltre, en buffertank og en eltavle.

Anlæg opbygget med isolerede sandwichpaneler.
Isolerede anlæg opbygget med sinus paneler.

RENSNINGSPROCESSEN

Spildevand fra vask ledes gennem en rande (1) til en sandfangstank (2) hvor der sedimentere de støreste og tungste materialer som sten og sand. Efterfølgende løber spildevand til en brønd (3) hvorfra bliver det pumpet op til en bioreaktor (4). I bioreaktoren forgår den biologiske rensningsprocess ved hjælp af MBBR teknologien (læs mere om MBBR teknologien her).

Der findes bakterie som under optimale forhold ‚spiser‘ den organisk forurening i spildevandet. Fra bioreaktoren ledes vand gennem to eller fire sandfiltre (5) (antallet afhænger af mængden af forurening) der fjerner de sidste partikler i vandet. Bagefter ledes vand til en buffertank (6) hvor det opbevares til det bliver brugt til vask igen. Sådan cirkulerer spildevandet/vandet i anlægget uendeligt.

Skema af et rensningsanlæg til genbrug af spildevand.

Hvis der opsamles regnvand

Hvis der er regnvandsopsamling med til anlægget, pumpes regnvand fra en isolerede tank (7) der står ved vaskehallen direkte til buffertank (6). Regnvandet kan også ledes til bioreaktoren (4) for at det blive renset inden det bliver i buffertanken blandet med genbrugsvandet.

Regnvandet supplerer det vand der blev trukket væk under vask eller har fordampet.

Skema af et rensningsanlæg til genbrug af spildevand, med regnvandsopsamling.

Hvis der ikke findes brøndesystemer

Hvis der ikke findes brøndesystemer (underjordiske sandfangstank) pumpes spildevandet fra randen (1) til en overjordisk sandseparator som står ved siden af anlægget. Sandseparatoren separerer spildevandet fra partikler inden det efterfølgende løber i bioreaktoren og bliver renset biologisk.

Skemaet kommer senere..

MBBR TEKNOLOGIEN

Teknologien brugt til spildevandsrensning i anlæggene er Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). Spildevandet renses ved hjælp af bakterier som lever på bærer der bevæger sig rundt i bioreaktoren. Bakterier ‘spiser’ organisk forurening i spildevandet.

Det er den samme teknik af rensning som der forgår i vandløb i naturen. Der ikke bruges kemikalier eller andre stoffer til rensning af spildevandet i anlæggene. Der tilsættes kun ilt og omrøring. Teknologien er derfor meget miljøvenlig.

Du kan læse mere om MBBR teknologien her.

Bakterierbærer

Dokumenter til download

Vi står klar til at hjælpe dig på vej

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

har du spørgsmål?  Ring til os eller skriv til os via formularen.