Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

HVAD ER PROBLEMET?

Befolkningen vokser og vokser og det lægger større pres på naturen, som skal levere flere ressourcer og fødevarer. Med vores nuværende ‘brug og smid væk-kultur’ spilder vi ressourcerne og forurener miljøet. Kloden kan ikke genskabe økosystemerne så hurtigt, som vi nedbryder dem. Hvis alle kunne rydde op efter sig selv, lige som dyrene gør, så er der ingen affaldsstoffer, som ikke går tilbage i økosystemet.

Previous slide
Next slide

'We need to teach our children, our students, and our corporate and political leaders, the fundamental facts of life – that one species' waste is another species' food; that matter cycles continually through the web of life; that the energy driving the ecological cycles flows from the sun; that diversity assures resilience; and, (as suggested by Lynn Margulis and Dorion Sagan) that life, from its beginning more than three billion years ago, did not take over the planet by combat but by networking.'

HVORFOR VAND?

Vand er begyndt at være en knap ressource flere steder i verden. Med de nuværende klimaforandringer som mennesket bidrager til, bliver tørre steder endnu mere tørrer og våde områder vådere. Menneskekroppen  består af ca.  60 % vand og hele tiden skal have tilført frisk drikkevand for at opretteholde livet. I Danmark tror vi, at vi har vand nok, fordi vi kan se, at det regner hele tiden, og der står vand på markerne. Men det er ikke rent vand.

Det tager fra op til 50 – 2 000 år for vandet at sive ned i jorden og blive til drikkevand. Desværre sker der det, at store dele af vores grundvand i Danmark er forurenet på grund af farlige stoffer og væsker, der er brugt som sprøjtegift, spildt eller gravet ned i jorden.

En anden udfordring er at der bruges drikkevand til industrielle opgaver. I dag bruger man mange ressourcer på at rense vand til drikkevand.

HVORFOR BRUGER VI SÅ DRIKKEVAND TIL BILVASK? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL KØLINGSPROCESSER? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL RENGØRING? OSV.

CLEANTECH AQUA SPARER PÅ DET DANSKE DRIKKEVAND OG HJÆLPER MILJØET VED AT RENSE DET INDUSTRIELLE SPILDEVAND SÅ DET KAN GENBRUGES IGEN OG IGEN!
Kilde: SRIP Circular Economy (2020)
HVAD GØR VI OG HVORFOR?

For at kunne levere alle de ønskede goder som vi mennesker efterspørger, tror vi, naturen skal rense vandet, luften og jorden efter os. Lyder det ikke helt vildt og forkert? Det gør det for os. Det kræver, at naturen får hjælp, og at vi er bevidste om vores ansvar for rensning af vand og miljø.

I Cleantech Aqua er vi specialiser i at rense og genbruge spildevand. Derfor arbejder vi med at:

• udvikle miljøvenlige og bæredygtige løsninger så vi kan undgå miljøforurening.
• omdanne spildevand så det bliver en ressource.

Vi udvikler anlæg med hensyn til naturen, samfundet og økonomien. Vi bruger cirkulær tankegang og designer anlæg, der cirkulerer i det lukkede kredsløb med den højeste værdi længst muligt.

FN’S 17 VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål er en plan for kamp med vores nuværende problemer, f.eks: ulighed, klimaforandringer, miljøforurening, voksende forbrug, ustabil økonomi, mangel på råstoffer.

Målene blev alle FNs medlemslande enige om i 2015. Der er 17 mål og hvert mål definerer, hvad vi (personer, familier, skoler, firmaer, kommuner, organisationer, osv.) kan gøre for at reducere vores negative påvirkning på kloden og for at have det bedre.

HVILKE VERDENSMÅL ARBEJDER VI AKTIVT MED?

Da FNs 17 Verdensmål er kendt for at sætte retning mod bæredygtig udvikling, bruger vi dem for at fortælle dig, hvordan vi bidrager til en grønnere fremtid. Vi har valgt fire Verdensmål, der er direkte forbundet med vores aktiviteter.

ANLÆG REDUCERER FORBRUG AF DRIKKEVAND.

Anlæg renser og recirkulerer alt vand, som bliver tilført afløbet. Genbrugsvandet er af så høj kvalitet, at det kan bruges i hele processen. Det vil sige at det er ikke nødvendigt at efterskylle med drikkevand. 

ANLÆG UDNYTTER REGNVAND.

Der opsamles regnvand i regnvandstank, som anlæg automatisk tilsætter til det lukkede kredsløb for at kompensere for vandtab (f.eks. fordampning eller bortslæb). Sådan reducerer anlægget forbrug af drikkevand endnu mere.

ANLÆG REDUCERER DRIFTSOMKOSTNINGER OG ØGER BESPARELSER

Anlæg genbruger alt vand og kan tilsætte regnvand for at kompensere for vandtab. Derfor sparer man udgifter for drikkevand og afledning af spildevand. Teknologien og sammensætning af anlæg gør også at kunder sparer udgifter  til etablering og vedligehold af olieudskiller og underjordiske tanke, samt blødgøringsanlæg.

MINIMALE  MANDETIMER BRUGT PÅ VEDLIGEHOLD OPTIMERER ARBEJDSPROCESSEN.

Anlægget er fuldautomatiseret og selvrensede. Der er ingen daglig pasning, tankene skal ikke renses og vand skal ikke skiftes. Vedligehold plejer at kræve 10 minutter hver 14 dag. 

HURTIG ONLINE SERVICE REDUCERER TID & SERVICEOMKOSTNINGER.

Op til 90 % fejl på anlæg kan vi servicere online uden at skulle køre. Det betyder at tit er anlægget op at køre inden du opdager at der var noget galt. Hvis vi alligevel skal køre en tur, så har vi det vi skal bruge med, fordi anlæg fortæller, hvilken del er defekt.

ANLÆG ER BEDRE FOR HELBREDET BIDRAGER TIL ET DEJLIGT MILJØ I VASKEHALLEN.

Alt udstyr kan hives op fra tankene. Det er ikke nødvendigt at kravle ind. Samtidig er  Sådan optimere vi din arbejdsgang og forebygger hudirritationer og indånding af skadelige lugtgene af dine medarbejdere.

ANLÆG ER HOLDBARE OG HAR LANG LEVETID.

Anlæg er bygget af solide materialer f.eks. rustfri stål og PE plast. Materialernes holdbarhed bidrager til en lang levetid af anlæg.

ANLÆG ER FLEKSIBLE OG NEMME AT FLYTTE.

Anlægget er bygget ud af moduler. Det er nemt at udsikfte slidte dele eller opgradere efter behov, så det samme anlæg kan holde længst muligt. 

ANLÆG GIVER KUNDER KONTROL OVER VANDFORBRUG.

Anlæg opsamler data om vandforbrug f.esk. drikkevandsforbrug, afledning. Udviklingen af forbruget kan kunder hele tiden følge med i på ens egen online brugerflade. Om tallene passer kan kunder altid tjekke ved at aflæse vandmålere i anlægget.

ONLINE SERVICE REDUCERER KØRSEL OG CO2 UDLEDNINGER.

Ved at servicere anlæg online, reducerer vi kørsel, forbrug af brandstof og dermed, udledninger af CO2.

RENSEPROCESSEN I ANLÆG REDUCERER MÆNGDEN AF FARLIGT AFFALD (SLAM).

Mikroorganismer der renser vandet nedbryder slam og dermed, reducerer slammængden med op til 80%.

ANLÆG LEVERER GRØNNE REGNSKAB TIL DIN BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT.

Anlægs styringsprogram beregner reduktion af virksomhedens miljøaftryk, f.eks. hvor meget drikkevand du har sparet ved at genbruge procesvandet. 

ANLÆG REDUCERER MILJØBELASTNING.

Anlæg fjerner tungmetaller fra vandet og 

ANLÆG SKÅNER MILJØET FOR BELASTENDE KEMIKALIER.

Anlæg renser vand 100% uden kemi. Vandet renses biologisk ved hjælp af mikroorganismer. Det er de samme mikroorganismer som renser vand i vandløb i naturen.

ANLÆG MINIMERER RISIKO FOR USYNLIG UDSLIP OG MILJØFORURENING

Anlægs styringsprogram holder hele tiden øje med niveauer i alle tanke i anlægget. Hvis et niveau ændrer sig uden at anlægget har været i gang, sender programmet en varsel. Sådan kan operatøren eller os reagerer med det samme og forebygge miljøskade.

ANLÆG REDUCERER OVERBELASTNING AF KLOAKINFRASTRUKTUREN OG ØGER KAPACITET AF KOMMUNALE RENSEANLÆG.

Under normal drift er der afledning fra anlæg kun om vinter. Mindre afledning betyder mindre spildevand, som kloak og renseanlæg skal håndtere.

HVILKEN GAVN GØR GENBRUG AF VAND FOR MILJØET OG HVOR LIGGER DEN ØKONOMISKE GEVINST?

ELLER SKRIV TIL OS VIA NEDENSTÅENDE FORMULAR:
Scroll to Top
Scroll til toppen