Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

HVAD ER PROBLEMET?

Befolkningen vokser og vokser og lægger større pres på naturen, som skal levere flere ressourcer og fødevarer. Med vores nuværende ‘brug og smid væk-kulturen’ spilder vi ressourcerne og forurener miljøet. Kloden kan ikke genskabe økosystemerne så hurtigt, som vi nedbryder dem. Hvis alle kunne rydde op efter sig selv, lige som dyrene gør, så er der ingen affaldsstoffer, som ikke går tilbage i økosystemet.

Tidligere
Næste

'We need to teach our children, our students, and our corporate and political leaders, the fundamental facts of life – that one species' waste is another species' food; that matter cycles continually through the web of life; that the energy driving the ecological cycles flows from the sun; that diversity assures resilience; and, (as suggested by Lynn Margulis and Dorion Sagan) that life, from its beginning more than three billion years ago, did not take over the planet by combat but by networking.'

Fritjof Capra

HVORFOR VAND?

Vand er en knap ressource. Med de nuværende klimaforandringer som mennesker bidrager til, bliver tørre steder tørrere og våde steder vådere. Når man tænker på, at vi består af 60 % vand og hele tiden skal have tilført frisk drikkevand for at opretteholde livet. I Danmark tror vi, at vi har vand nok, fordi vi kan se, at det regner hele tiden, og der står vand på markerne. Men det er ikke rent vand.

Det tager op til 50 – 2 000 år for vandet at sive ned i jorden og blive til drikkevand. Desværre sker der det, at store dele af vores grundvand i Danmark er forurenet på grund af farlige stoffer og væske, der er brugt som sprøjtegift, spildt eller gravet ned i jorden.

En anden udfordring er at der bruges drikkevand til industrielle opgaver, hvor der ikke er krav om drikkevand. Der bruges mange ressourcer på at rense vand til drikkevand.

HVORFOR BRUGER VI SÅ DRIKKEVAND TIL BILVASK? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL KØLINGSPROCESSER? HVORFOR BRUGER VI DRIKKEVAND TIL RENGØRING? OSV.

Kilde: SRIP Circular Economy (2020)

HVAD GØR VI OG HVORFOR?

For at kunne levere alle de ønskede goder som vi mennesker efterspørger, tror vi, naturen skal rense vandet, luften og jorden efter os. Lyder det ikke helt vildt og forkert? Det gør det for os. Det kræver, at naturen får hjælp, og at vi er bevidste om vores ansvar for rensning af vand og miljø.

I Cleantech Aqua er vi specialiser i at rense og genbruge spildevand. Derfor arbejder vi med at:

• udvikle miljøvenlige og bæredygtige løsninger så vi kan undgå miljøforurening.
• omdanne spildevand så det bliver en ressource.

Vi udvikler anlæg med hensyn til naturen, samfundet og økonomien. Vi bruger cirkulær tankegang og designer anlæg, der cirkulerer i det lukkede kredsløb med den højeste værdi længst muligt.

FN’S 17 VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål er en plan for kamp med vores nuværende problemer, f.eks: ulighed, klimaforandringer, miljøforurening, voksende forbrug, ustabil økonomi, mangel på råstoffer.

Målene blev alle FNs medlemslande enige om i 2015. Der er 17 mål og hvert mål definerer, hvad vi (personer, familier, skoler, firmaer, kommuner, organisationer, osv.) kan gøre for at reducere vores negative påvirkning på kloden og for at have det bedre.

HVILKE VERDENSMÅL ARBEJDER VI AKTIVT MED?

Da FNs 17 Verdensmål er kendt for at sætte retning mod bæredygtig udvikling, bruger vi dem for at fortælle dig, hvordan vi bidrager til en grønnere fremtid. Vi har valgt fire Verdensmål, der er direkte forbundet med vores aktiviteter.

Anlæggene renser industrispildevand ved forureningskilden (decentral rensning). Hvis der ikke er krav om drikkevand, genbruger anlæggene procesvandet. Udover det er anlæg bygget til at opsamle regnvand og bruge det som tilskudsvand.

• Ved at rense industrispildevand på stedet, beskytter vi miljøet mod forurening med farlige stoffer som sker når spildevand slipper ud mens det bliver transporteret i slamsuger eller rørsystem til kommunalt renseanlæg.

• Ved at rense industrispildevand fra en enkelte fabrik på stedet, mindsker vi forbrug af energi som et kommunalt renseanlæg ellers skal bruge til at rense de komplekse kemiske forbindelser som opstår når forskellige slags industrielt spildevand bliver blandet sammen. Samtidig gør vi det muligt at vandet kan genbruges i virksomheden.

• Ved at genbruge procesvand og anvende regnvand, reducerer vi ubegrundet forbrug af drikkevand til industrielle opgaver og opbevarer resursen til at drikke og andre opgaver som kræver drikkevand.

 

Anlæg er module opbygget og fleksibelt. Det er designet så alt kan skiftes og repareres. Vi tilbyder servicekontrakt for at sikre en god service, at anlæg bliver serviceret rigtigt.

• Ved at designe fleksibelt og servicere anlæggene løbende sikrer vi en stabil drift og dermed længere levetid.

Anlæg er lavet af PE plast, rustfrit og galvaniseret stål. Det er materialer som har levetid på flere årtier og som er genanvendelige. 

• Ved at bygge anlæggene ud af genanvendelige materialer, gør vi det mulig, at delene i slutning af anlæggets levetid kan genanvendes og indgå i produktion af nye varer. Sådan mindsker vi ressourcespild.

Vi er løbende i gang med at teste nye teknologier og udvikle anlæg med online overvågningsprogram, så det bliver nemmere at styre og mere miljøvenlig når spildevandet renses.

• Ved at være innovative og udvikle vores anlæg, bidrager vi til forbedring af eksisterende teknologier og reducering af deres negative påvirkning på både naturen og mennesker.

Defekte dele som skiftes på anlæggene, tager vi retur, hvis de kan repareres, reparerer vi dem og tilbyder dem som renoverede reservedele.

• Ved at reparere og genbruge dele, forlænger vi deres levetid og mindsker dermed forbrug af metaller og stoffer som anlægget er bygget af.

Anlæggene kan serviceres online via et overvågningsprogram.

• Ved at servicere anlæggene online, mindsker vi kørsel til anlægget. Det vil sige at vi reducerer brændstofforbrug og dermed også mængden af udledte CO2 emissioner.

Anlæggene renser spildevandet biologisk ved hjælp af MBBR-teknologien. Det er naturens eget rensesystem. Der tilsættes ikke nogen form for kemi eller andet, kun atmosfærisk luft.

• Ved at anvende MBBR teknologi, sikrer vi at spildevandet renses miljøvenligt og, at rensningsprocessen ikke er kilde til videre forurening andet sted i systemet.

Anlæg renser spildevandet så det kan ledes ud i recipienten.

• Ved at rense spildevandet godt i anlægget inden det udledes til recipient, beskytter vi vores miljø og vandresurser og sikrer, at der ikke slipper skadelige stoffer med spildevandet ud i miljøet.

Hvilken gavn gør genbrug af vand for miljøet og hvor ligger den økonomiske gevinst?

ELLER SKRIV TIL PÅ VIA FORMULAREN.

Scroll til toppen