Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

HVORFOR EKSISTERER VI?

"Myrerne fylder mere på kloden end menneskeheden. De har knoklet i millioner år, men de har intet affald efterladt sig. Det moderne menneske har til gengæld ødelagt det meste af kloden på blot 100 år. Det vil Cleantech Aqua A/S gerne være med til at rette op på. Hvis vi lærer af naturens kredsløb og tænker produktion og forbrug helt om, kan vi leve et rigere og mere holdbart liv uden at destruere jorden."

VISION

Cradle to Cradle-konceptet handler om at skabe produkter på en sådan måde, at det ved slutningen af deres levetid bliver til næring for nye kredsløb. Enten i form af biologiske næringsstoffer, der let går tilbage til vand eller jord uden at afgive syntetiske materialer eller giftstoffer eller som tekniske næringsstoffer, der kontinuerligt cirkulerer som rene og værdifulde materialer inden for lukkede industrielle kredsløb.

For at dette kan lade sig gøre designer vi produkterne, så de kan skilles ad i rene materialer og indgå i produktionen af nye komponenter. Det er Cleantech Aquas hensigt at anvende dette koncept og blive blandt de førende inden for cirkulær tankegang. Innovative idéer skal videreudvikles og bruges i nye konstruktioner, som udvikles i nye genanvendelige materialer, der samtidig også bruger mindre energi ved produktion og drift.

mission

Missionen er at minimere eller stoppe brugen af drikkevand til industrielle opgaver, hvor det er muligt at substituere til renset genbrugsvand eller regnvand. Det kan bl.a. være drikkevand som procesvand i industrien, køling af maskiner samt rengøring. I de førnævnte eksempler afledes spildevandet fra processen ofte direkte til afløbssystemet, hvorefter det bliver renset i et offentligt renseanlæg.

Spildevandets vej til det offentlige rensesystem er forbundet med store omkostninger, herunder transportomkostninger, renseomkostninger, drift, vedligehold etc. Det offentlige har endvidere pligt til at klimatilpasse afløbssystemer, hvorfor der stadig udbygges til at regulere større regnvandsmængder. Denne klimaomkostning vil påvirke prisen og energiforbruget på det afledte spildevand i negativ retning. Vores mål er at få energiforbruget og omkostningerne på fjernelse af spildevandet nedsat eller helt fjernet og i stedet få skabt værdi af spildevandet.

Scroll to Top
Scroll til toppen