Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

UDEN KRAV OM DRIKKEVAND

Spar ved at genbruge procesvand i produktionen

Produktionsvirksomheder bruger store mængde af vand i forskellige processer, hvor der ikke er krav om drikkevand. Du kan spare kassen ved at genbruge procesvandet. Ydermere får du en god historie, som alle kan lide at høre.

Et anlæg til genbrug af procesvand renser vandet og sender det tilbage til produktionen. Og sådan cirkulerer det uendeligt. Normalt er der ingen afløb til kloak. Alt procesvand renses og genbruges. Vandet som fordamper eller bliver trukket væk kompenseres ved at tilsætte drikkevand eller renset regnvand.

Previous slide
Next slide
Spar ved at anvende regnvand i produktion

Ja, du har hørte rigtigt. Vi kan hjælpe dig med at anvende regnvand i produktion. Regnvand er gratis, og der er nok i Danmark. Hvorfor så ikke udnytte ressourcen? Regnvand opsamles fra tagflader eller parkeringspladser og renses, inden det kommer i produktion. 

Til dig der gerne vil bruge regnvand i produktion, bygger vi en tank til regnvandsopsamling, der er frosfrit og koblet anlægget, som renser og genbruger procesvandet. Vandet cirkulerer stadig i et lukket kredsløb mellem produktionen og anlægget. Når der er for lidt vand i anlægget på grund af f.eks. fordampning, tilsætter anlægget automatisk regnvand. Det er en dejlige måde at slippe for drikkevandsudgifter.

HVILKET PROCESVAND KAN DU GENBRUGE?

Vand til køling

Spædevand

Vand til rengøring af komponenter & materialer

Vand til trykprøvning

Vand til produktfremstilling

Vand til farvering af tekstiler

Vand til vask & skylning

Pilerne viser cirkulering af procesvandet mellem produktion og rensningsanlægget, samt tilsætning af regnvand.
HVAD SPARER DU?
HVAD FÅR DU UD AF DET?

Udgifter til drikkevand

Udledningsafgift på spildevand

Særbidrag

Færre produktionsomkostninger

Grønnere profil

En god historie til CSR

HVORFOR ET ANLÆG FRA CLEANTECH AQUA A/S?

EFEKTIV & BESPARENDE LØSNING

Anlægget genbruger alt tilført procesvand 100%. Der udledes ikke til kloak, medmindre der tilføres mere end, der fordamper eller føres væk under produktion.

Anlægget kan anvende regnvand, som jo er gratis. Det bruges som supplement i stedet for drikkevand.

EN GRØN LØSNING

Der hvor det er muligt, anvender vi biologiske metoder til rensning. Den biologiske teknologi MBBR (læs mere om teknologien her) er baseret på de samme renseprocesser, som der forgår i vandløb i naturen. Renseprocesen i anlæggene kan derfor ikke være mere miljøvenlig.

HØJ KVALITET AF GENBRUGSVANDET

Procesvandet der renses i anlægget bliver lige så klart som drikkevandHerefter er genbrugsvandet klar til at blive brugt igen.

Anlægget renser dit procesvand til den samme høje kvalitet uendeligt.

FLYTBART

Flytter du produktion? Så tager du bare anlægget med. Det løftes med kran eller gaffeltruck. Det skal bare tømmes for vand før flytning.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Anlæg er designet og bygget på den måde, at hvis du glemmer at du har anlægget, så kører det automatisk videre for sig selv.

Anvendes der MBBR teknologi til rensning af procesvandet, er anlægget selvrensede, og vandet skal aldrig skiftes. Der skal ikke tilsættes bakterier, de kommer af sig selv. Under optimale forhold er anlægget lugtfrit og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

 

GIV OS ET OPKALD HVIS DU vil høre om, hvordan det KAN lade sig gøre i din virksomhed

ELLER SKRIV TIL OS VIA fORMULAREN.
Scroll to Top
Scroll til toppen