PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

UDEN KRAV OM DRIKKEVAND

Spar ved at genbruge procesvand i produktionen

Produktionsvirksomheder bruger store mængde af vand i forskellige proceser hvor der ikke er krav om drikkevand. Du kan spare kassen ved at genbruge procesvandet. Ydermere får du en god historie som alle kan godt lide at høre.

Et anlæg til genbrug af procesvand renser vandet og sender det tilbage til produktionen. Og sådan cirkulerer det uendeligt. Normalt er der ingen afløb til kloak. Det er alt procesvand som renses og genbruges. Vandet som fordamper eller bliver trukket væk kompenseres ved at tilsætte drikkevand eller renset regnvand.

Spar ved at anvende regnvand i produktion

Ja, du har hørt rigtigt. Vi kan hjælpe dig med at anvende regnvand i produktion. Regnvand er gratis og der er nok i Danmark. Hvorfor så ikke udnytte ressourcen? Regnvand opsamles fra tagflader eller parkeringspladser og renses inden det kommer i produktion. 

Til dig der vil gerne bruge regnvand i produktion bygger vi en tank til regnvandsopsamling som er frosfrit og koblet anlægget som renser og genbruger procesvandet. Vandet cirkulerer stadig i et lukket kredsløb mellem produktionen og anlægget. Når der er for lidt vand i anlægget på grund eksemplevis fordampning, så tilsætter anlægget automatisk regnvand. Det er en dejlige måde at slippe for drikkevandsudgifter.

HVAD FOR ET PROCESVAND KAN DU GENBRUGE?

Vand til køling

Spædevand

Vand til rengøring af komponenter & materialer

Vand til trykprøvning

Vand til produktfremstilling

Vand til farvering af tekstile

Vand til vask & skylning

Pilerne viser cirkulering af procesvandet mellem produktion og rensningsanlægget, samt tilsætning af regnvand.

HVAD SPARER DU?

HVAD FÅR DU UD AF DET?

Udgifter til drikkevand

Udledningsafgift på spildevand

Særbidrag

Mindre produktionsomkostninger

Grønnere profil

En god historie til CSR

HVORFOR ET ANLÆG FRA CLEANTECH AQUA A/S?

EFEKTIVE & BESPARENDE LØSNING

Anlæg genbruger alt tilført procesvand 100%. Der udledes ikke til kloak, medmindre der tilføres mere end der fordamper eller føres væk under produktion.

Anlæg kan anvende regnvand som jo er gratis. Det bruges som supplement i stedet for drikkevand.

EN GRØN LØSNING

Der hvor det er muligt anvender vi biologiske metoder for rensning. Den biologiske teknologi MBBR (læs mere om teknologien her) er baseret på de samme renseproceser som der forgår i vandløb i naturen. Renseprocesen i anlæggene kan derfor ikke være mere miljøvenlig.

HØJ KVALITET AF GENBRUGSVANDET

Procesvandet der blev renset i anlæg er lige så klar som drikkevand. Genbrugsvandet er nu klar til at blive brugt igen.

Anlæg renser dit procesvand til den her kvalitet uendeligt.

FLYTBART

Flytter du produktion? Så tager du bare anlægget med. Det løftes med kran eller gaffeltruck. Det skal bare tømmes for vand før flytning.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Anlæg er designet og bygget på den måde, at hvis du glemmer at du har anlægget, så kører det automatisk videre for sig selv.

Anvendes der MBBR teknologi til rensning af procesvandet, så er anlægget selvrensede og vandet skal aldrig skiftes. Der skal ikke tilsættes bakterier, de kommer af sig selv. Under optimale forhold er anlægget lugtfrit og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

 

GIV OS ET OPKALD HVIS DU vil høre om hvordan det kunne lade sig gøre i din virksomhed.

ELLER SKRIV TIL OS VIA FORMULAREN.

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.