Taking too long? Close loading screen.

Archivy

PROČ EXISTUJEME?

"Mravenců je na Zemi více než lidí. Přestože již zde žijí milióny let, nezanechávají po sobě žádný odpad. Moderní lidstvo naopak stihlo zničit většinu planety za zhruba 100 let. Cleantech Aqua A/S by ráda přispěla k napravení tohoto zlokonání. Když se poučíme z koloběhu v přírodě a změníme způsob výroby a spotřeby, budeme moci žít bohatší a udržitelnější život, aniž bychom zničili Zemi."

VIze

Koncept ‚od kolébky ke kolébce‘ je založen na myšlence designování výrobků tak, aby na konci jejich životního cyklu vstoupily do nového koloběhu. Buď ve formě živin, které se vrací zpět do vody či půdy, nebo ve formě nerostných surovin, které neustále obíhají v uzavřeném průmyslovém cyklu.

Aby tohle bylo možné, navrhujeme a vyvíjíme systémy tak, aby se jednotlivé materiály na konci životního cyklu systémů daly od sebe oddělit, recyklovat a využít ve výrobě jiných produktů. Naším cílem je řídit se konceptem ‚od kolébky ke kolébce‘ a stát se tahounem a šiřitelem využívání oběhového způsobu myšlení. Budeme rozvíjet inovativní nápady v nové systémy a vyrábět je z  recyklovatelných materiálů tak, aby se na jejich vybudování a provoz spotřebovalo méně energie.

poslání

Naším posláním je navrhovat a vyrábět systémy a čističky, které čistí odpadní vodu tak, aby

• se vyčištěná voda dala bez obav vypustit do povrchových vod, kanalizace a nekontaminovala životní protředí,

se dala jako recyklovaná voda znovu využít v široké škále průmyslových procesů.

(např. při mytí, předmývání, odmnaštění, chlazení strojů/forem, výrobě produktů, barvení textilu, uklízení)

Cesta odpadních vod do veřejných čistíren je spojena s velkými výdaji, např. na přepravu, čištění, provoz a údržbu čistírny. Provozovatelé kanalizací mají povinnost přizpůsobit kanalizační síť na náhlé a extrémní úhrny dešťových srážek. Všechny tyto výdaje negativně ovlivňují cenu za odvedení odpadních vod do kanalizace a její čištění (stočné). Naším cílem je snížit výdaje na odvod a čištění odpadních vod a namísto toho, odpadní vody zhodnotit a využít jako zdroj.

Přejít nahoru
Scroll to Top