Taking too long? Close loading screen.

Archivy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ & UDRŽITELNOST

CO SE NÁM NELÍBÍ?

Počet lidí na Zemi roste a s tím roste i tlak na přírodu, která nám umožňuje produkovat potraviny a využívat přírodní zdroje. Kvůli našemu současnému přístupu „použij a vyhoď“, plýtváme zdroji a znečišťujeme životní prostředí. Naše planeta nedokáže obnovovat a regenerovat ekosystémy takovou rychlostí, jakou my je znehodnocujeme. Když bychom si všichni po sobě uklidili, stejně jako to funguje v přírodě, nebyl by na Zemi žádný odpad, který by se nedal po zpracování opět využít.

Previous slide
Next slide

"Musíme naučit naše děti, naše studenty a naše podnikové a politické vůdce základní fakta o životě - že to, co je pro jednoho odpadem, je pro druhého potravou, že hmota neustále obíhá ve spletitých cyklech života, že energie, která pohání ekologické cykly proudí ze slunce, že různorodost představuje odolnost, a že (podle Lynn Margulis a Dorion Sagan) život od svých samých počátků před 3 biliony let nepřetrval na Zemi díky válkám, ale díky vzniklým vazbám."

PROČ VODA?

Vody je nedostatek. Kvůli současným změnám klimatu, ke kterým jsme sami přispěli, se suché oblasti stávají suššími. Navíc.. Lidské tělo je až z 60 % tvořeno vodou a potřebuje její neustálý přísun, aby přežilo. I v Česku máme vody nedostatek, sužuje nás sucho nebo povodně. Vyprahlá a modifikovaná krajina nedokáže náhlé srážky pojmout. Pitná voda a voda celkově se stává vzácnější a vzácnější.

Trvá to 50 až 2 000 let než voda prosákne do spodních vrstev země a stane se z ní pitná voda. Bohužel se stává, že jsou naše podzemní vody v Česku znečišťovány nebezpečnými látkami, které se deponují v zemi, dochází k jejich úniku nebo se využívají k chemickým postřikům.

Jedním  z dalších problémů je, že se v průmyslu používá pitná voda v procesech, kde to není podmínkou. Každodenně je při úpravě pitné vody vynaloženo mnoho zdrojů a úsilí.

PROČ TEDY POUŽÍVÁME PITNOU VODU NA MYTÍ AUT? PROČ POUŽÍVÁME PITNOU VODU KE CHLAZENÍ? PROČ POUŽÍVÁME PITNOU VODU NA ÚKLID?
Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky (2020)
CO DĚLÁME A PROČ?

Přemýšleli jste někdy, jestli je v silách přírody, aby vytvářela zdroje, které my využíváme a navíc po nás čistila vodu, půdu i vzduch?

 Nezní to nějak divně? Nám ano. My jsme si vědomi naší zodpovědnosti za znečištění vodních zdrojů a přírody a proto zastáváme názor, že je potřeba přírodě pomoci.

V Cleantech Aqua A/S máme dlouholeté zkušenosti s čištěním a recyklací odpadních vod. Proto se v rámci tohoto odvětví zabýváme:

1. vývojem technologií a udržitelných řešení, která nezatěžují a neznečišťují přírodu,

2. přeměnou odpadní vody na znovuvyužitelný zdroj.

Systémy čištění a recyklace odpadních vod vyvíjíme s ohledem na přírodu, člověka a finance. Řídíme se principy oběhového hospodářství a koncipujeme systémy tak, aby mohly být komponenty či materiály na konci svého životního cyklu využity jinak.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Cíle udržitelného rozvoje představují plán pro boj s problémy, kterým v současnosti čelíme, např: nerovnost pohlaví a příjmu, klimatické změny, znečištění životního prostředí, vyčerpání nerostných surovin, nestabilní ekonomika.

Na celkem 17 cílech se shodly členské země OSN v roce 2015 a každý definuje, co můžeme (jednotlivci, rodiny, školy, firmy, úřady, organizace, atd.) udělat pro to, abychom snížili náš dopad na ekosystémy planety a měli se lépe.

 (klikni zde pro více informací o cílech udržitelného rozvoje) 

S JAKÝMI CÍLI  UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRACUJEME?

Jelikož jsou tyto cíle celosvětově uznáváným ukazatelem směru udržitelného rozvoje, použijeme je teď, abychom Vám ukázali, jak přispíváme k lepším zítřkům my. Vybrali jsme čtyři cíle, se kterými pracujeme nejvíce.

Systém čistí průmyslovou odpadní vodu přímo u zdroje (decentrálně). Jestliže není v odvětví požadavek na používání pitné vody, posílají systémy vyčištěnou vodu zpět do výroby, aby byla opětovně využita. Navíc jsou systémy přizpůsobeny na sběr dešťové vody, kterou se vyrovnávají ztráty v systému.

Čištěním průmyslových odpadních vod přímo v místě vzniku znečištění:

• se vyhneme riziku úniku nebezpečných látek během jejich odvodu do veřejné čistírny,

• se vyhneme smíchání odpadních vod z různých druhů průmyslu a vzniku velmi složité směsi, která je pro veřejné čistírny náročná na čištění,

• umožníme její recyklaci a ušetříme pitnou vodu.

Systémy jsou flexibilní a skládají se z modulů. Jsou postaveny tak, aby se každý jednotlivý díl dal vyměnit a opravit. Nabízíme také servisní smlouvu, abychom zajistili, že systém bude servisován správně.

• Flexibilním provedením, opravami a pravidelným servisováním, prodlužujeme životnost systému.

Systémy jsou vyrobeny z PE plastu, nerezové a galvanizované oceli. To jsou velmi odolné materiály, které vydrží několik desetiletí. Současně jsou také recyklovatelné.

• Použitím recyklovatelných materiálů se vyhneme vzniku odpadu. Zároveň se tyto materiály na konci životního cyklu systému mohou použít na výrobu jiných produktů.

Neustále testujeme nové technologie a vyvíjíme systémy a řídící program, tak aby jejich ovládání bylo jednodušší a dopad čištění na životní prostředí byl menší. 

• Inovativním myšlením a vývojem systémů přispíváme ke zkvalitňování stávajících technologií a tímto ke snižování negativního vlivu lidských aktivit na přírodu a lidi samotné.

Porouchané díly, které byly v systému vyměněny se snažíme opravit (pokud je to možné) a nabízíme je jako rezervní díly.

• Opravou těchto dílů a jejich opětovným využitím prodlužujeme jejich životnost a snižujeme množství odpadu.

Systémy se řídí a servisují přes internet prostřednictvím online programu.

• Tím, že systémy lze ovládat a servisovat přes internet, není ve většině případů nutné, aby se k nim vyjíždělo. To znamená, že snižujeme spotřebu paliv a tím i množství vypuštěných emisí oxidu uhličitého.

Systémy čistí odpadní vodu biologicky pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). To je proces, který probíhá běžně v přírodě ve vodních tocích (více o procesu a této technologii si přečtěte zde).  Do systémů se nepřidává žádná chemie, pouze atmosferický vzduch.

• Využitím této technologie si můžeme být jisti, že se do životního prostředí nedostanou látky, které tam nepatří. Biologický čistící proces v systému tedy není zdrojem nového znečištění.

Systémy čistí odpadní vodu tak, aby se mohla odvést do povrchových či podzemních vod bez obav, že by je znečistila.

• Tímto kvalitním čištěním přispíváme k lepšímu stavu našich vodních toků, povrchových a podzemních vod a životu v nich.

NEBO NÁM NAPIŠTE PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE.
Přejít nahoru
Scroll to Top