Miljøpolitik

Cleantech Aqua A/S er en miljøbevist virksomhed, der lever op til de høje miljøkrav, der stilles til en moderne virksomhed som arbejder globalt med miljø.

Vi skaber vandrensningsløsninger og genbrug af vand til vores kunder, med vores ansatte medarbejdere som nøglen til succes. Det kræver ikke blot tilstedeværelse og kompetence men, et glad og tilfreds personale med et godt arbejdsmiljø og som er motiveret til, at yde den nødvendige indsats for kunden.

Vi arbejder i flere lande og sørger for hele tiden, at tilpasse kompetencer og produkter så de matcher lovgivning og krav i de forskellige lande .

"

Vores ambition er at være de bedste på vandrensningsområdet, som vi opnår ved intensiv forskning og udvikling af vores produkter samt via vores kompetente personale.

Vi gør en forskel

  • Vi investerer i nødvendigt personale, så der ikke uddelegeres opgaver ud over folks kompetenceområde.
  • Vi investerer i forskning og udvikling for, at forbedre effektiviteten på vores produkter så de varetager miljøet bedst muligt.
  • Vi driver vores virksomhed med åbenhed, effektivitet og ansvarlighed og med de største og bedste kompetencer og teknologier der findes på området.
  • Vi vælger den bedst tilgængelige teknologi under hensyntagen til miljø og økonomi.
  • Vi bestræber os på, at produkterne reducerer CO2 belastningen mest mulig.
  • Vi arbejder struktureret og systematisk med miljøområdet, som er vores kerneområde i forbindelse med vandrensningen.
  • Der opstilles mål og handlingsplaner i virksomheden, som vi følger op på én gang om måneden. Her gennemgår vi materialevalg, arbejdsmetoder, arbejdsmiljø og påvirkning af miljøet.
  • Cleantech Aqua A/S har dækket sig af med forsikringer, hvis der sker uheld eller udslip vi har skyld i. Dermed sørger vi for at rydde op efter os så vi ikke påvirker miljøet i negativ retning.

Vi vurderer den miljømæssige præstation, når der vælges leverandører og underleverandører, entreprenører og partnere. En stabil og miljøansvarlig leverence er altafgørende for, at vi kan leve op til vores målsætning i miljøpolitikken og levere kvalitet til tiden til vores internationale kunder.

Vi står klar til at hjælpe dig på vej