Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

Cleantech Aqua A/S

Ejer og Direktør

Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen (Cand.Merc.Jur.) har stiftet selskabet Cleantech Aqua A/S i 2016 sammen med en investorgruppe bestående af Mogens Carlsen og Rene Wæhrens. De tre ejere ser et potientiale i spildevandrensning og genbrug af vand i industrier med stort vandforbrug, Virksomhedes medarbejdere har stor erfaring med vandrensning i store anlæg, både nationalt og internationalt med kontakt til flere internationale kundecsegmenter, leverandører og samarbejdspartnere bl.a. Animodan som arbejder world wide med både Flotation og biologisk vandrensning.

Produktions kapacitet

Med den nyeste teknologi og vores stabile net af underleverandører, kan vi producerer 160 standardanlæg på årsbasis på de to fabrikker vi har på nuværende tidspunkt.

Kapasitestsmeæssigt ligger vores nuværende standardanlæg mellem 1 m3 og op til 20 m3 pr. døgn. Det kan ikke udelukkes, at vi går højere op, men de fleste af vores kundesegmenter ligger i det område.

Det betyder at vi kan operere med branchens korteste leveringstid med vores turnkee koncept og med montagetider fra under en dag ved kunden. Der er derfor ikke langt fra beslutning til ibrugtagning.

Ideen med virksomheden

forbedre miljøet, genskabe brugbare vandresourcer igen og igen.

Det er Cleantech Aqua A/S meget magtpålæggende, at medvirke til at nedsætte forbruget af drikkevand. Det opnår vi ved intens forskning som forbedrer teknikkerne til rensning og genbrug af spildevand.

Mange steder i verden har man ikke drikkevand tilbage, det senarie kan komme her i nordeuropa før vi aner det. De ekstreme vejrforhold vi oplever og de enorme regnmængder vi har set på det sidste, hvor alt oversvømmes og overfladevand trækker ned i drikkevandsboringerne er starten på det senarie.

Hvis først der er adgang fra overfladevand til en enkelt boring i et område, kan den forurene et kæmpe område, da vandet presses ned i vandlaget i jorden med stor kraft.

Anlæg for decentral Spildevandsrensning.

Ved at rense spildevandet decentralt ved virksomheden, undgår man sammenblanding af farlige stoffer i de kommunale afløbssystemer, som senere kan udvikle sig til komplekse forbindelser, inden de når det offentlige rensningsanlæg. De komplekse forbindelser og de store spildevandsmængder kan reduceres ved at udføre decentral rensning på virksomheden, hvor det kun er virksomhedens eget spildevand der skal renses. Det er en god lære for personalet på virksomheder med decentral rensning, at hvis de påfører renseanlægget stoffer det ikke kan rense eller slår anlægget ned biologisk, koster det dyrt i friskvands forbrug og udledning igen, indtil anlægget er i drift igen i løbet af 10 til 20 dage. Det er afgørende for en god decentral rensning, at der kun tilføres stoffer som er planlagt og som anlægget er dimentioneret til. Det giver ekstra stor gevinst, hvis virksomheden selv kan genbruge hele spildevandsmængden efter rensning eller en stor del af den.

Anlæg for nødhjælp

Vi har anlæg som med en lille ombygning kan hente flodvand (overfladevand) ind til rensning, som herefter bliver til drikkevand. Det er udstyr som kan bruges ved katastrofer world wide. Udstyret er transportabelt og kan fragtes med helikopter hvis det er nødvendigt.

Anlæggene er mobile units som kan leveres med hjul, så de kan køre efter en hest eller en okse og sættes i drift i områder uden strøm da de er forsynet med batarier, solsæller og vindmølle.

Vi står klar til at hjælpe dig på vej

Scroll to Top
Scroll til toppen