Taking too long? Close loading screen.

Arkiver

Anlæg bygges til specifikke opgaver

Vi starter altid med at analysere vandet, så kender vi problemets størrelse.

Man kan som udgangspunkt ikke sige det mindste om et anlægs sammensætning og pris, ud fra vandets beskaffenhed rent visuelt. Helt rent vand kan ændre karakter til tjærelignende væske, kun ved en simpel tilsætning af opløst ilt. Det kan være rent drikkevand som kun er forurenet med lidt biologisk nedbrydeligt materiale, som på grund af drikkevandets beskaffenhed ændrer fuldstændig karakter, når der laves en biologisk rensning på vandet. Det kan også være rent vand som lugter fælt på grund af organisk forurening som frembringer svovlbrinte, som er en farveløs gas som er en smule opløselig i vand. Alkaliteten i vandet er en faktor som indvirker på om vandet kan justeres i pH, hvis det er nødvendigt kan der kræves en kemisk justering, inden biologisk rensning er muligt.

Håndfaste beviser.

Når man står med en komplet analyse ved man, hvad problemet er og man ved også, hvilken teknologi man skal gribe i værktøjskassen for at løse opgaven. Det er før set i branchen, at man sutter på sin pegefinger og mærker hvad vej vinden blæser, og så bygger man et anlæg ud fra det. Det er ikke det bedste udgangspunkt når man som ny virksomhed kommer med henblik på, at rette op på det som kunden har købt engang, og som ikke virker. Dette er en vanskelig balance og derfor er det af og til lettere at være den første virksomhed på stedet.

Store industrianlæg

Det er i industrien der kan spares store penge, her er spildevandet også lidt mere komplekst end ved de små industrier. Anlæggene skal som regel være større og derfor er det absolut nødvendigt, at man har styr på spildevandets belastning og mængde, inden man går i gang.

Vi bygger anlæg i størrelser fra 2 til 10.000 m3 .

Store industrier med store særbidrag.

Hvis en stor virksomhed udleder 100 til 500 m3 i timen og de har en forhøjet pris på særbidrag, det kan være for meget opløst fedt eller andre stoffer i vandet, vil det være muligt at lave et efterpoleringsanlæg som kun renser toppen af forureningen. På den måde vil særbidraget kunne undgås. Det kan være enormt store beløb der er tale om, der kan spares ved blot denne operation. Det er ikke alle der kan og må genbruge vand og så kan det være en løsning.

Vi står klar til at hjælpe dig på vej

Scroll to Top
Scroll til toppen